سوک گاواهن 6 خیش همدانی

دوشنبه 1 ژانویه 2018

مشخصات فنی سوک گاواهن شش خیش همدانی
نوع آلیاژ فولاد   ck-60   ck-45
مناسب برای  انواع گاواهن فرگوسن تسمه ای و قوطی
واحد شمارش عدد
وزن 5 کیلو
قیمت

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط

دیدگاه