پایه گاواهن شش خیش(همدانی)

دوشنبه 1 ژانویه 2018

مشخصات فنی پایه گاواهن شش خیش همدانی
نوع آلیاژ فولاد   ck-60
مناسب برای  انواع گاواهنشش خیش همدانی
واحد شمارش عدد
وزن 10 کیلو
قیمت

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط

دیدگاه